चुलत भावांनी एकत्र चोदली माझी योनी – Marathi Sexy Yoni Chudai Story

आम्ही  आधी पासूनच एकत्र राहत आलो आहोत माझे वडील आणि माझे काका एकत्रच राहत असत. पण पुढे  आम्ही जसे मोठे होत गेलो तसे ते वेगळे झाले कारण राहते घर पुरेना. पण आमचे येणेजाणे मात्र चालू होतेच होते.
मी तेव्हा कॉलेज ला होते जेव्हा ती गोष्ट झाली होती. मी कॉलेज मध्ये ब्युटी क्वीन होते. म्हणजे मी दिसायला खुपच देखणी होते. पण फक्त देखणी असून काही होत नसते आजकाल जर तुमच्याकडे काही दाखवण्या सारखे नसेल तर. दाखवायला म्हणाल तर माझ्याकडे खूप काही होते. होते ते माझे मदमस्त  असे शरीर. ज्याच्या जीवावर मी खूप फेमस होते कॉलेज मध्ये.
माझी उंची आणि माझी बॉडी एकमेकांना साजेशी असल्याने मला कोणतेही कपडे खूपच उठून दिसत असत. माझी छाती जशी माझ्या पारंपरिक ड्रेस मध्ये उठून दिसे  तेच गोळे मी मॉडर्न कपडे घातले कि तसेच मोठे आणि भारदस्त दिसत. जशी माझी कंबर आणि माझी ३६-२४-३६ दोन्ही ड्रेस मध्ये उठून दिसे तीच गत होती माझ्या गांडीची. त्याचा आकार आणि त्याचा घेर दोन्ही मध्ये तितकाच मादक दिसत असे.
त्यामुळे अर्थातच माझ्या  मागे लागणाऱ्या मुलांची लिस्ट खूपच मोठी होती. मी पण मुळातच झवाड्या स्वभावाची असल्याने मला पण माझ्या आजूबाजूला मुले सतत वावरत असणे आवडत असे. घरी आले कि माझे दोन चुलत भाऊ सतत माझा वास काढत असत. सुमित आणि अमित अशी त्यांची नावे होते. माझ्या पेक्षा दोघे पण दोन वर्षांनी मोठे होते. पण साल्यांची नजर माझी शरीर काही सोडत नसत.
मी लहान होते तेव्हा त्यांच्या बरोबर खूप धमाल करत असे. आम्ही भातुकली ने खेळत असू आणि खूप मजा मजा करत असू. लहान उन्हाळ्यात एकत्र आंबे खाऊन एकत्र शेजारी शेजारी झोपायचे आणि धमाल दंगा मस्ती करायची सर कशालाच येत नसे. आजपण मी ते मिस करते. पण लहानपणीच निरागसपणा मोठेपणी मात्र कुठल्या कुठे पळून जातो हेच खरे. त्याला ते दोघे पण अपवाद नव्हते.
त्यात ते दोघे पण दिसायला खूपच देखणे होते. दोघे पण कसे उंच, ढीपाड आणि पिळदार स्नायू असलेले. दोघे  नियमित जिम करत असत आणि त्याचमुळे तर त्यांची बिल्ट कमालीची सेक्सी होती. त्यांना मी खूपदा उघडे बघत असे आणि त्याची छाती बघतीली कि माझी योनी इकडे फुगीर झाल्याचे कित्येक वेळा मी अनुभवले होते. मी पण काही कमीची नव्हते याचा तो पुरावा होता.
एकदा  आमच्या एका पाहुण्यांचे निधन झाले होते. त्यासाठी  म्हणून घरातील सगळे गावी जाणार होते. खूप लांबचा पल्ला असल्याने त्यांना साधारण पंधरा दिवस टोटल लागणार होते. पण इतके दिवस काही कॉलेज चुकवणे शक्य नसल्याने मी काही जाणार नव्हते. मला एकटीला घरचे ठेवून जाणे शक्य नव्हते म्हणून त्यांनी माझ्या काकांना या बद्दल विचारताच ते म्हणाले “अरे सुमित आणि अमित आहेत ना. त्यांच्या बरोबर राहूदे ती”
बाबानी होकार दिला आणि मी त्यांच्या घरी शिफ्ट झाले. त्यांच्या सोबत  राह्यला मिळणार म्ह्णून मनोमन मी खुश होते. ते पण नक्कीच खुश असणार हे मी मनोमन ओळखले होते. घरचे गेले आणि आमचे सेलिब्रेशन चालू झाले. त्या दोघांच्या बरोबर मी धमाल मस्ती करू लागले. आम्हाला असे वाटले कि जणू काही आमचे लहानपणीचे दिवसच परत आलेत.
त्या दिवशी मी त्यांच्यासाठी जेवण बनविले. संध्याकाळी त्यांना घरी व्यायाम करताना बघून माझी हालत खूपच बेकार झाली होती. त्यांचे ते पिळदार शरीर मी इतक्या जवळून पहिल्यांदाच बघत होते. त्यामुळे माझ्या योनीला एक फुगीरपणा आलेला मला जाणवत होता. आम्ही जेवण केले आणि झोपायला चाललो तोच सुमित मला म्हणाला “आपण लहापणी कसे एकत्र  झोपत होतो ना. तसेच आज झोपूया का?गप्पा मारत खूप मजा येईल”
तो असे म्हणताच मी त्याला लगेच होकार दिला आणि आम्ही तिघे एकत्र झोपलो. मी लहान असल्याने ते मला त्यांच्या दोघांच्या मध्ये झोपवत असत आणि त्या रात्री पण त्यांनी तेच केले. मी मध्ये झोपले होते. फरक इतकाच होता कि लहानपणी माझ्या बाजूला दोन निरागस लहान मुले झोपत होती आणि आज मात्र दोन वासनांध पुरुष माझ्या दोन्ही बाजूला झोपले होते.
आम्ही खूप वेळ गप्पा मारल्या. आमचे डोळे जड होत चालले होते ते बघून आम्ही  झोपायचे ठरवले. आम्ही झोपतो न झोपतोच सुमित माझ्याबाजूला खूपच  सरकून झोपला आणि त्यामुळे त्याचे अंग माझ्या अंगाला जसे खूप चिकटले तसे माझे अंग माझ्या पलीकडे झोपलेल्या अमितला जाऊन चिकटले. मला टाय दोघांच्या शरीराचा स्पर्श आवडला.कडक शरीराचा स्पर्श काही औरच असतो हे मात्र नक्की.
आम्ही तसेच झोपलो होतो. तोच अमित ने माझ्या अंगावर त्याचा एक पाय टाकला. तो बहुदा झोपेत असावा म्हणून मी काही त्याला उठवले नाही. तोच इकडून सुमित ने माझ्या अंगावर त्याचा हात टाकला. तो पण झोपेत असेल म्हणून मी काही बोलले नाही. पण त्याचा हात माझ्या छातीवर असल्याने मला ते कसेतरी होती होते. कसे तरी म्हणजे मला ते आवडतंच होते म्हणूनच त्याला मी उठवत नव्हते.
हळू हळू करत थोड्याच वेळात त्याचा हात माझ्या छातीवरून फिरू लागला. त्याचा हात जसा माझ्या छातीवरून फिरू लागला तशी माझी छाती सर सर करत मोठी होऊ लागली आणि तिचे निप्पल्स पण कमालीचे मोठे होऊ लागले. तो काही केल्या त्याचा हात मागे घेत नव्हता आणि मी पण काही केल्या त्याला रोखत नव्हते. त्यामुळे त्याचे आपले खपूच मजा चालू होती.
अमित ने मग त्याचा पाय मागे घेतला आणि त्याने त्याचा हात माझ्या मांडीवर टाकला. माझ्या मांडीला तो हळू हळू करत दाबू लागला आणि त्याचा हात  त्या वरून फिरवू लागला. त्याचा तो राकट हात माझ्या मांडीवरून फिरत फिरत माझ्या योनीकडे गेला आणि तो माझी योनी मसाज करू लागला. आता मात्र मी कमालीची गरम झाले आणि मला स्वतःला रोखणे अवघड  होऊन बसले होते.
मी पण मग सरळ माझे दोन्ही हात त्यांच्या मांडीवर ठेवले व हळू हळू करत त्या दोघांचे पण सोटे माझ्या हातात घेऊन हलवू लागले. मी सोटे पकडताच ते दोघे जागे झाले आणि मला त्यांनी त्यांच्या जवळ ओढले. अमित ने माझ्या तोंडात तोंड दिले आणि तो माझे चुम्बन घेऊ लागला. त्याचे चुंबन खूपच दीर्घ असे होते. इकडे सुमित ने माझे एक एक करत सगळे कपडे काढून टाकले आणि मला बघता बघता पूर्ण  नग्न देखील केले .
अमित माझ्या छातीशी खेळू लागला. त्याने माझी छाती दाबून दाबून पिळून काढली आणि तो तिला तोंडात घेऊन चोकू लागला. सुमित ने  माझ्या कमरे खालच्या भागाचा ताबा घेतला होता आणि तो माझे पाय फाकवुन त्यात त्याचे तोंड घालून बसला होता. त्याने त्याची जीभ बाहेर काढली आणि तो हळू हळू करत तिला चाटू लागला. त्याची ती कडक जीभ सर सर करत माझी योनी साफ करत होती आणि माझ्या भावना अनावर करत होती.
अमित इकडे उठला आणि त्याने माझ्या तोंडात त्याचा सोटा दिला. मी वेड्या सारखे त्याचा सोटा माझ्या तोंडात घेऊन चोकू लागले. त्याचा सोटा मी लगेचच इतका मोठा केला कि काही विचारू नका .सुमित ने माझी योनी चाटून मोठी केली होती. तो बाजूला झाला आणि त्याने त्याचा सोटा माझ्या योंनीत कचकन कोंबला. मी थोडी विव्हळले पण लगेच अड्जस्ट झाले.
माझे दोन्ही पाय फाकवुन तो त्याची कंबर जोरजोरात हलवत होता आणि माझी योनी मारत होता. काच काच करत खूप वेळ त्याने मला ठोकून काढले आणि तो बाजूला झाला. अमित ने मग त्याची जागा बदलली आणि तो माझ्या योनीकडे गेला. सुमित माझ्या तोंडात त्याचा सोटा देऊन बसला आणि अमित माझ्या योनीत त्याचा सोटा घालून त्याच कंबर जोरजोरात हलवू लागला.
प्रचंड वेगाने त्याने पण त्याची कंबर हलवून मला ठोक ठोक ठोकून काढले. दोघांनी मिळून जवळपास पाऊण तास मला न थांबता ठोकून काढले होते आणि मग ते दोघे पण माझ्या समोर आले. त्यांनी माझ्याकडे बघत त्यांचे सोटे हलवण्यास सुरवात केली आणि बघता बघता त्यातून वीर्याचे  फवारे बाहेर आले आणि माझे तोंड त्याने माखून गेले. मी ते सगळे वीर्य पिले आणि आम्ही सगळे शांत झालो. तेव्हापासून आम्ही रोजच हा डाव करू लागलो आहोत.
ते पूर्ण पंधरा दिवस त्यांनी मला दिवसरात्र ठोक ठोक ठोकून काढले. मला त्यांनी अजिबात विश्रान्ती दिली नाही. एकदा सुमीत तर एकदा अमित आणि मग दोघे मिळून असे त्यांनी मला अक्षरशः पिळून काढले होते. त्यांच्यासाठी मी फक्त एक शरीर होते एक मदमस्त शरीर जे ते पाहिजे तेव्हा आणि पाहिजे तसे उपभोगत होते आणि आजपण मला ते तसेच उपभोगतात.

लिंक शेयर करें
free lesbian sex storyantarvasna group sexwww hot sex story comanties sex storiesauntys hot sexmarthi sexyindian sex stories auntymarathi sex wifesex story in hindi in pdfgarbhdharna in marathisex couple storysex stories xxxdesi collegesexteacher sex kathasuhagrat story newindian sister storiesvery hot sex storysex story with unclemarathi language sex storydesi fucking storiessex with virgin girlsreal indian family sexletest sex story in hindihot sexy desi storiesaunty seswww sex s comindan sexy storydesi kamasutra.comx marathi storywww desi storysex with student and teacherlitorticasmall marathi storywww x marathi comhindi sexxy storimarthi sxereal family sex storieshoneymoon sex experiencecollege group sex storiesantrawasna .comsex katha in marathi fontsex for wifegand ka mazaसंभोग की कहानीantarvnasaweta bhabhi comsrxy story hindihot stories onlinemarathi sex story marathi fontmahanews marathiprofessor sex storiescolleague sex storieshot mom sex storiesantarvasna com storysex stories in carsexy story auntyhot wifejangale sexanni kathaikalkaam vasna kahaniindian sex stories netbrother and sister sex storiessavit bhabhi comdesi xxx storyfuck in marathiwww sex kathai comsexy marathi storehot group sex storieswww sex boobsstory about sex in hindikamvasna story in hindimaa ki chudai kathawife swapping ki kahanimarathi garbasaxe bhabhiromantic sexy love storieslove stories in marathi